Jakość

Mięso wyprodukowane w fabryce, jest w pełni zgodne z europejskim prawem i wszystkimi przepisami, zasadami, normami bezpieczeństwa żywności, które pozwalają na obrót w krajach UE. W celu zapewnienia jakości wdrożyliśmy system HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). Nasz numer certyfikatu producenta żywności w UE to LT - 2904 EB